Публікації

2013 рік


1. В’ялець А.В. Укріплення Польщі 30-х років на теренах Волині та Полісся // Воєнна історія України. Волинь та полісся: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції, 25-26 квітня 2013 р. // Національний військово-історичний музей України. – К., 2013. – С. 333-338.


2. В’ялець А.В. Кримська війна 1853-56 років та її вплив на Київську фортецю // «Кримська війна»: історія та уроки. 1853-1856 рр. збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової військово-історичної конференції, 27-29 вересня 2013 р. // Національний військово-історичний музей України. – К., 2013. – С. 197-203.

2014 рік


3. Хоменко П.П. Агапій Гончаренко – мандрівний козак-монах // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. праць. – К.: НАНУ і УТОПІК, 2014. – Вип. 25. – 622 с.

2015 рік


4. В’ялець А.В. Концепція розвитку Лисогірського форту НІАМ «Київська фортеця» // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи: Матеріали 11-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (4-6 червня 2015 р. м. Київ) // Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Нац. істор.-архіт. музей «Київська фортеця»; Ас-ція праців. музеїв тех. профілю; акад. інж. наук України; Державний політех. муз. НТУУ «КПІ». – К.: 2015. – С. 37-41.


5. Павлова О.І. Діяльність Деміївського артилерійського заводу в 1915-1916 рр. ХХ століття // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи: Матеріали 11-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (4-6 червня 2015 р. м. Київ) // Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Нац. істор.-архіт. музей «Київська фортеця»; Ас-ція праців. музеїв тех. профілю; акад. інж. наук України; Державний політех. муз. НТУУ «КПІ». – К.: 2015. – С. 37-41.

2016 рік


6. В’ялець А.В. Капонірна артилерія Могилев-Ямпільського Укріпленого району // журнал «Питання історії науки і техніки» // Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – К.: 2016. – С. 19-25.


7. В’ялець А.В. Винекнення та діяльність 5 та 6 військово-похідних телеграфних парків в м. Києві. // Матеріали 15-ї Всеукраїнської наукової конференції  «Актуальні питання науки і техніки (м. Київ, 29 вересня – 1 жовтня 2016 р.)» // Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Ін-т досл. Наук. – тех. Потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України; Акад. наук вищої освіти України;  Ас-ція праців. музеїв тех. профілю; акад. інж. наук України; Державний політех. муз. НТУУ «КПІ». – К.: 2016. – С. 55-58.


8. Ідрісов Д.І. Наукові погляди М.С. Грушевського на болохівську проблему // Археологія та фортифікація України: Збірник матеріалів 6 Міжнародної науково-практичної конференції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, присвяченої 150-річниці від дня народження М.С. Грушевського. – К.П.: ПП Буйницький, 2016. – 432 с. – с. 10-14.


9. Кожаненко О. Питання друку паперових грошей для України 1918–1942 рр. // Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 червня 2016 р. – Кіровоград – Київ – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 132 с.


10. Кожаненко О.А. Проекти модернізації Звіринецького укріплення в експозиції Капоніру ІІ НІАМ «Київська фортеця» // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи. Матеріали 12-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: НАНУ і УТОПІК, 2016. – 186 с. – с. 60-63


11. Кожаненко О.А. Плани Е.І. Тотлебена по вдосконаленню Київської фортеці // Археологія та фортифікація України: Збірник матеріалів 6 Міжнародної науково-практичної конференції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, присвяченої 150-річниці від дня народження М.С. Грушевського. – К.П.: П.П. Буйницький, 2016. – 432 с. – с. 284-289.


12. Павлова О.І. Системи озброєння, які використовувалися для захисту м. Києва під час Другої світової війни у липні-вересні 1941 р. // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи. Матеріали 12-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: НАНУ і УТОПІК, 2016. – 186 с. – с. 107-111.


13. Ющенко О.І. Від «Косого капоніру» до Національного музею. Пам’яткоохоронні заходи // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи. Матеріали 12-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: НАНУ і УТОПІК, 2016. – 186 с. –с. 174-178.